แก้ไข ตัวแทน

ตัวละคร​ตัวไหน​จะ​เป็น​ตัวแทน​ของคุณ​ใน​โลก​ของ​ LingLing? ​ตอนนี้​คุณ​คือ​ผู้ออกแบบ! ​แตะ​ที่​ปุ่ม​นี้​แก้ไข​ตัวแทน​ของคุณ​จากนั้น​เลือก: ปรับแต่ง​ตัวแทน​ของคุณ

Tutorial Ling Ling

ใช้​ลูกศร​บน​สุด​เพื่อ​เลือก​สิ่งที่​คุณ​ต้องการ​ที่จะ​เปลี่ยนแปลง​ใน​ตัวแทน​ของคุณ

Tutorial Ling Ling

ใช้​ลูกศร​ตรงกลาง ​และ​ใช้​ความคิดสร้างสรรค์​ใน​การเลือก​เครื่องแต่งกาย​ที่​คุณ​ชอบ​ที่สุด

Tutorial Ling Ling

เลือก​สี​ของ​เครื่องแต่งกาย​ที่​คุณ​กำลัง​แก้ไข

Tutorial Ling Ling

ถ้า​คุณ​พอใจ​กับ​ตัวแทน​ของคุณ​แตะ​ V ​เพื่อ​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​การเปลี่ยนแปลง​โดย​แตะ​ X

Tutorial Ling Ling